Hans emeren 

Där visad Stein Fredrik hur man skall köra grattis

Kroken M 

Tidschemat på FMK:s hemsida säger 12.25.

Hans emeren 

Sitter i soffan med fin kläder med inveterate

Richard Gustavsson 

vad händer med liven

-